Groepsdynamiek in het onderwijs

De complexiteit stap voor stap ontrafeld. Thomas de Meulder en Theo de Groot, 2023.

In het boek “groepsdynamiek in het onderwijs” gaan de auteurs dieper in op groepsdynamica. Ze bespreken de principes van zichtbaar gedrag, onzichtbare processen en gaan in op de normen en waarden en overtuigingen van een groep en het klassenklimaat. Ze staan uitgebreid stil bij de 8 meest voorkomende normen in de groep en bespreken deze uitgebreid. Het boek gaat tevens uitgebreid in op sociogrammen van de groep en de verschillende rollen die kinderen kunnen aannemen in een groep (die vervolgens weer van invloed zijn op de groepsdynamica). De auteurs staan ook stil bij welke rol de leerkracht heeft in de groepsprocessen en illustreren al deze informatie visueel.


De eerste drie hoofdstukken geven de leerkracht handvatten om een analyse te maken van de groep. Vervolgens bespreken de auteurs het door hen ontwikkelde interventiemodel om leerkrachten te helpen inzicht te krijgen in de groepsdynamica. Vervolgens zoomen zij in op wat je moet doen om de dynamiek te verbeteren en maken ze de vervolgstap richting interventies. Ze bespreken de interventiester (handig!), die inzicht biedt in verschillende interventiegebieden waaruit de leerkracht kan kiezen. Je leest uiteraard hoe je de juiste interventie kiest, maar ook wanneer een interventie geslaagd is. Een duurzame interventie waarbij de effecten niet alleen gunstig zijn voor de individuele leerling maar een positief effect heeft op de hele groep, is wat Theo en Thomas nastreven. In het laatste gedeelte van het boek staat een direct te gebruiken en praktisch interventie-stappenplan beschreven waarbij leerkrachten aan de hand van het doorlopen van drie stappen (analyseren, achterhalen en actie) middels het beantwoorden van de bijbehorende vragen direct aan de slag kunnen met hun groep.

Koop het boek bij BOL.com (dit is een affiliatelink, als je via deze link iets koopt ontvang ik daar een klein percentage van).

Terug naar de pagina

Laat een reactie achter