De kracht der gewoonte

Hoe je iedere leerling aan het leren krijgt. Harry Fletcher-Wood, Bazalt, 2023.

Dit boek kan hulp bieden aan iedere leraar die worstelt met het aan het leren krijgen van zijn of haar leerlingen. Er gaat soms veel tijd in zitten omdat jouw invloed op gedrag van leerlingen eenmaal veel aandacht vraagt. Dat kan leraren wel eens ontmoedigen. Ze proberen allerlei dingen uit, proberen leerlingen te overtuigen, zetten straffen en belonen in of maken gebruik van sociale invloed. Dit boek zet in op het kweken van gewoontes. ‘Productieve gewoontes vormen de zekerste manier om leerlingen aan het leren te krijgen en te houden’. De auteur haalt zijn kennis uit gedragswetenschappelijk onderzoek, waarvan hij bepleit dat gedragswetenschappelijke inzichten een waardevolle aanvulling zijn op dat wat leraren doen op grond van hun pedagogisch en didactisch handelen.

Het boek is rond 5 uitdagingen opgebouwd:

  • Besluiten wat je wilt veranderen (hoofdstuk 1)
  • Leerlingen ertoe bewegen in actie te komen (hoofdstuk 2)
  • Zorgen dat leerlingen zich ergens aan committeren (hoofdstuk 3)
  • Leerlingen helpen aan de slag te gaan (hoofdstuk 4)
  • Ervoor zorgen dat leerlingen doorzetten (hoofdstuk 5)

Vervolgens wordt ingegaan op het bevorderen van gewenste verbeteringen en ontmoedigen van onwenselijk gedrag (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 gaat over het aanzetten van leraren tot veranderingen. Hiervoor wordt het SIMPEL-‘model’ gebruikt.

De auteur geeft veel praktijkvoorbeelden en handige overzichten zodat je in één keer overziet waar hij heen wil. Ook is er een ‘beslisboom’ opgenomen aan de hand waarvan je kunt kijken waar jij wil instappen. Het boek hoeft dus niet van voor tot achter gelezen te worden. Je kunt dat hoofdstuk lezen wat voor jou relevant is. Dat is erg handig. Ik houd hiervan, omdat het zo behapbaar wordt en dat je zelf niet eerst moet onderzoeken wat relevant is.

Een aantal zaken licht ik graag even uit: Ik lees in het boek veel interessante dingen uit de neuropsychologie terug die ook bekend zijn van theorie en interventies op het gebied van executieve functies (EF). Niet zo gek natuurlijk omdat dat ook vanuit een neuropsychologisch hoek wordt ingegeven. Ook voor EF zijn gewoontes belangrijk. In dit boek zie ik routines terug voor responsinhibitie, doelgericht doorzettingsvermogen, volgehouden aandacht. Zeer verhelderend vond ik kijken naar het effect van gewoonten en hoe je deze bedenkt. Daar waar over het algemeen wordt geadviseerd om dingen met routine of via gewoonte te doen, leert dit boek echt hoe je dat moet aanpakken. Eenvoud en vruchtbaar zijn daarbij sleutelwoorden. Doelgericht handelen en behapbaar maken zijn belangrijk als we willen dat leerlingen meteen veranderen. Om leerlingen te bewegen om te gaan leren is het belangrijk dat zij het nut inzien. Daarnaast helpt persoonlijk maken ook.

Motivatie en doorzetten is voor veel leraren een uitdaging. Onderuitgezakte leerlingen kruipen onder de huid van leraren, waardoor de relatie kan verslechteren. Er worden verschillende tips en overdenkingen gegeven om hiermee om te gaan. Met dit boek kun je routinematig werken en (gewenst) gedrag inslijpen. Een waardevol boek voor in elke teambibliotheek.

Interesse in dit boek? Koop dit boek bij BOL (dit is een affiliatelink, ik ontvang een klein percentage als jij via deze link iets koopt)

Terug naar de pagina.

Laat een reactie achter